Month: januar 2021

Ungdom tør ikke si hva de mener. Jenter tør det minst.

Over halvparten av dagens ungdommer opplever å få negative reaksjoner når de sier hva de mener, skriver NRK. Og dobbelt så mange jenter som gutter får negative kommentarer fra voksne i sosiale medier. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener tallene viser et alvorlig tilbakeslag i likestillingskampen.

Hvorfor er det viktig at ungdom sier hva de mener?

Finnes det gode eksempler på jenter som når fram med sitt budskap?

Utforsk temaet        Les saken hos NRK

Tilbake til alle sakene

 

I dag ble atomvåpen ulovlig. Norge stemte mot.

I 2006 vedtok 23 medlemsland å starta forhandlinger om en traktat om forbud mot atomvåpen. 38 land stemte imot i FNs hovedforsamling, blant de Norge, skriver NRK. Stortinget avviste i mars 2019 norsk tilslutning til forbudstraktaten.

– Et forbud uten at kjernevåpenstatene er med har ingen effekt, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) den gangen.

Har avtalen noe effekt, når atomvåpenmaktene ikke vil signere?

Utforsk temaet        Undervisningsopplegg

Tilbake til alle sakene

 

Truer med atomopprustning

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har beordret forsvaret til å utvikle flere og nye typer atomvåpen, skriver VG. Dette skjer bare dager før atomvåpenavtalen trer i kraft.

Kan Nord-Korea utvikle atomvåpen som de selv vil, mens andre land i verden signerer avtaler om nedrustning og forbud?

Hvem bestemmer over verdens våpenproduksjon og -forbruk?

Utforsk temaet        Lenke til saken

Tilbake til alle sakene