Når reglene brytes

At reglene i krig overholdes er ingen selvfølge. Tvert imot. I de fleste væpnede konflikter blir reglene brutt. Du tenker kanskje: Er det noen vits å ha regler i krig når de likevel blir brutt? Svaret er et klart og tydelig JA!

Det er med krigens regler som det er med lovene i samfunnet: De fleste mennesker er lovlydige og følger reglene. Men det vil alltid være noen som bryter dem. Uten regler ville de som deltar i krig ikke vite hvor grensene går. Og uten regler ville vi ikke kunnet straffe dem som forbryter seg mot dem.

Når kampene raser blir soldatene stilt overfor vanskelige avgjørelser hver dag. De må stadig bestemme seg for om handlingen de er i ferd med å utføre er lovlig eller ikke ifølge Internasjonal humanitær rett.

Hvem har ansvaret?

Ansvaret for å overholde krigens regler ligger hos alle som deltar i krigen, på alle nivåer. Også hos den enkelte, menige soldat. Men det hviler et spesielt ansvar på militære ledere, som forteller soldatene hva de skal gjøre.

Men ansvaret ligger også hos politiske ledere. Selv om de ikke deltar med våpen i hendene selv, kan de stå bak planleggingen og viktige beslutninger om hvordan krigen skal gjennomføres. Både et lands politiske ledere og de militære kan derfor straffes når krigens regler bryte

Krigsforbryter dømt i Norge

I 2008 ble en mann for første gang siden Den andre verdenskrig dømt for krigsforytelser i en norsk domstol. Mirsad Repak fra Bosnia ble dømt for forbrytelser han begikk i 1992, under krigen i Bosnia-Hercegovina.

Dette kapittelet handler nettopp om dem som bryter krigens regler. Hva skjer med dem? Når reglene i krig brytes, kan statene være forpliktet til å straffeforfølge disse handlingene.

Hvilke lovbrudd kan straffes?

Krigsforbrytelser:

Brudd på regler i krig (IHR) utgjør en krigsforbrytelse

-drap eller mishandling av sivile, eller krigsfanger

-bruk av ulovlige våpen

-ødeleggelser på sivile gjenstander

-tortur

Eksempel: en person blir torturert = krigsforbrytelse.

Folkemord:

Målrettet utsletting av en bestemt folkegruppe, som for eksempel en bestemt religiøs eller etnisk gruppe, med en plan om å utslette hele gruppen. Dette kan skje i både fredstid og krigstid.

Eksempel: 10.000 mennesker fra en bestemt gruppe blir torturert eller drept = folkemord.

Forbrytelser mot menneskeheten:

Dette er en slags mellomting mellom krigsforbrytelser og folkemord. Der krigsforbrytelser begås mot enkelte individer er forbrytelser mot menneskeheten systematiske brudd på regleme i krig som omfatter mange mennesker, men ikke nødvendigvis en bestemt gruppe. Dette kan være systematisk bruk av tortur, voldtekt, eller tvangsforflytting som er rettet mot sivile generelt.

Eksempel: 10.000 tilfeldige personer blir torturert = forbrytelse mot menneskeheten.


 

 

 

Bilder

Vedlegg