Menneskeverd og menneskerettigheter

FNs Menneskerettserlæringen (1949) sier at alle mennesker er født frie, og med samme menneskeverd og menneskerettigher. Menneskeverd er sikkert ikke et ord du tenker på til daglig, men det er et viktig ord. For deg og for alle rundt deg.

Hva er menneskerettigheter og menneskeverd?

Det er vanlig å si at menneskeverd er den iboende verdien et menneske har. Altså at verdien er i mennesket selv, og ikke avgjøres av hvor man bor, hva man gjør eller kan, eller hvordan man ser ut.

Menneskeverdet er absolutt. Det betyr at man ikke kan si at noen har mer eller mindre menneskeverd enn andre. Fattig eller rik, svart eller hvit, jente eller gutt - Alle mennesker har samme verdi, og de samme rettighetene, rett og slett fordi man er menneske.

Det høres kanskje ut som en selvfølge at alle mennesker har samme verdi, og de samme rettighetene, men tenk etter: Er det sånn at vi av og til respekterer enkeltmennesker, eller grupper av mennesker, mer enn andre? Historien vår, og kriger i dag, viser at menneskeverdet er blitt krenket og krenkes hele tiden. Derfor vedtok FN i 1948 Verdenserklæringen for menneskerettigheter for å sikre at ethvert menneske har krav på de samme rettighetene. I tillegg til verdenserklæringen for menneskerettigheter har vi i dag ni tilleggskonvensjoner som utdyper forskjellige særrettigheter for spesielt sårbare grupper. Disse er:

  • - FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
  • - FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
  • - FNs konvensjon mot rasediskriminering
  • - FNs kvinnekonvensjon
  • - FNs torturkonvensjon
  • - FNs konvensjon om barns rettigheter
  • - FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
  • - FNs konvensjon mot tvungen bortføring
  • - FNs konvensjon som beskytter alle arbeidsmigranter og deres familier

 

Kapittel 1 tar for seg menneskeverd og knytter det opp mot nasjonale og internasjonale, historiske og nåtidige konflikter hvor menneskeverdet er blitt alvorlig krenket.

Kilde: FN.no

Bilder

Vedlegg

Kilder