Krigens ofre

Foto: ICRC/Jesus Serrano Redondo

Tenk deg at du må se på mens mamma og pappa blir drept, eller at du kommer bort fra familien din under en dramatisk flukt, og står helt alene midt i en krigssone. Når krig og konflikt herjer i et land rammes barn hardt. På mange måter mister de barndommen sin.

Tall om barn i krig

- To millioner barn er blitt drept i væpnede konflikter de siste ti årene.
- Seks millioner barn er blitt alvorlig skadet.
- En million barn er blitt foreldreløse.
- 20 millioner har måttet flykte fra hjemmene sine.

(Kilde: UNICEF)

Nesten overalt hvor det er krig i verden i dag, tvinges barn til å være soldater. De må bære våpen og drepe fienden, akkurat som voksne – selv om det er forbudt.

Barn har egne rettigheter!

Barn har behov for spesiell beskyttelse. Derfor laget FN en egen Barnekonvensjon om barns rettigheter. De fleste land i verden er enige om at barn må beskyttes spesielt. Faktisk er ingen av FNs andre menneskerettighetsavtaler blitt anerkjent av så mange land som Barnekonvensjonen – hele 193 land.

Av alle FNs medlemsland er det i dag bare USA og Somalia som ikke har skrevet under.

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen understreker at barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter. Den sier at alle barn i verden har rett til å være trygge og ha det de trenger, og at staten har ansvaret for barna i landet, slik at de ikke blir mishandlet, utnyttet eller har det vondt.

Genevekonvensjonene

Også Genevekonvensjonene gir barn spesielt vern. De sier eksplisitt at barn må skånes i krig. At de skal være gjenstand for ”spesiell respekt” og at partene i en konflikt skal gi dem ”omsorg og hjelp”.

Visste du at det er ca 30 millioner barn i verden som enten er internt fordrevene eller flyktninger?

Bilder

Vedlegg