Den medieskapte virkelighet

Medieskapt virkelighet

Media har en viktig rolle å spille i krig og konflikt. Journalistene reiser inn i krigssonen og rapporterer om hva som skjer til oss som er utenfor. De er våre øyne og ører, og sørger for at vi ikke må ta til takke med partenes versjon av historien.

For en journalist skal i henhold til idealet være nøytral, det vil si ikke ta side, og sette alle parter i en krig eller konflikt under lupen. På den måten er de med på å avdekke overgrep og brudd på krigens regler på begge sider av frontlinjen.

Media har makt

Mediene spiller en stor rolle for hvordan vanlige mennesker forstår en krig eller konflikt, hvordan vi definerer hvem som er "gode" og "onde" i konflikten og hvilke konflikter vi faktisk får høre om. Det gir media makt. Selv om idealet er å formidle nøytral og sannferdig informasjon, er det i praksis mange faktorer som påvirker hvilken virkelighet og hvem sannhet vi får høre om. Det er viktig å ha i bakhodet som leser, lytter og seer.

Media setter dagsorden

Media setter dagsorden. Det betyr at mediene på mange måter styrer hva vi snakker om når vi treffes. Altså hva du og jeg velger å engasjere oss i.

Men formidler media alltid sannheten? I dette kapittelet skal vi se nærmere på medias makt, hvordan media er med på å forme vårt syn på verden og hvordan partene i krig og konflikt forsøker å manipulere og bruke media for å fremme sin sak.

I følge den norske professoren og fredsforskeren Johan Galtung, gjør media en rekke feil nå de dekker krig og konflikt. Tabber som påvirker hvordan vi som seere, lesere og lyttere oppfatter situasjonen:

Bilder

Vedlegg