Røde Kors-bevegelsen

Røde Kors-bevegelsen


Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon. Organisasjonen har omlag 97 millioner medlemmer og frivillige og over 300.000 ansatte.

Man sier ofte at Røde Kors ble født på slagmarken, og det var nettopp på en slagmark grunnlaget for Røde Kors-bevegelsen ble lagt. I 1859 ble sveitseren Henry Dunant opprørt over den manglende hjelpen som møtte de over 40.000 sårede ved slaget ved Solferino. Dunant reiste hjem til Genève i Sveits etter sine opplevelser i Solferino, og satte i gang tiltak som førte til at Røde Kors ble stiftet i 1863, og den første av Genèvekonvensjonene ble signert i 1864.

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen består av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), og de forskjellige nasjonale foreningene. Røde Kors i Norge er en av disse nasjonale foreningene.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er kjernen i Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen og har hovedkontor i Genève i Sveits. ICRC arbeider blant annet med å overvåke at bestemmelsene i Genèvekonvensjonene blir overholdt. Genèvekonvensjonene gir ICRC mandat til å beskytte ofre for internasjonale væpnede konflikter. Etter konvensjonene kan de også tilby hjelp ved konflikter uten internasjonal karakter. Genèvekonvensjonene beskytter spesielt krigsfanger, sårede og sivile. Genèvekonvensjonene er ratifisert av alle stater i verden slik at Røde Kors-komiteen er gitt rett til å utøve sitt mandat over alt hvor væpnet konflikt kan oppstå.

Det finnes i dag 186 nasjonale Røde Kors- eller Røde Halvmåneforeninger. Nasjonalforeningene yter humanitær bistand som et supplement til det offentlige og driver en lang rekke tjenester, blant annet innen katastrofeberedskap, redningsarbeid, helse og forskjellige sosiale programmer. Aktivitetene varierer og avspeiler de humanitære behovene i de respektive land. I Norge er ensomhet og integrering viktige arbeidsområder for Røde Kors, mens det for eksempel i flere afrikanske nasjonalforeninger er forebygging av hiv og aids samt hjemmebasert pleie for syke som er i fokus. I krigstid bistår enkelte nasjonalforeninger sivilbefolkningen og i enkelte land militærets sanitetstjeneste.

De 186 nasjonalforeningene er samlet i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). Forbundet har et sekretariat i Genève. Dette sekretariatet har flere oppgaver, men det er spesielt to som fortjener nærmere oppmerksomhet i denne sammenheng. Den første er oppgaven med å støtte nasjonalforeninger i mer vanskeligstilte land og bistå dem slik at de kan bli humanitære ressurser i hjemlandene sine. Den andre hovedoppgaven Forbundet har, er å lede og koordinere all Røde Kors-innsats i forbindelse med katastrofer som jordskjelv, tsunamier, ekstremvær og helsekriser.

Bilder

Vedlegg

Kilder