Henry Dunant

Henry Dunant (8. mai 1828- 30. oktober 1910) er grunnleggeren av Røde Kors-bevegelsen. Sveitseren Dunant kom fra en velstående familie i Gèneve og jobbet som sin far som forretningsmann. Dunant var allerede fra ung alder opptatt av å hjelpe syke og fattige.


Under en forretningsreise i 1859 ble han vitne til lidelsene etter slaget ved Solferino i det som i dag er Italia. Oppbrakt over den manglende hjelpen som møtte de sårede, tok han selv initiativet til å organisere hjelpearbeid for Solferino-slagets ofre. Under henvisning til mottoet "Tutti fratelli" – "Vi er alle brødre" – gjorde Dunant det til et viktig prinsipp i hjelpearbeidet at alle skulle få hjelp uavhengig av hvilken side de stod på i konflikten - dette ser man i dag gjennom prinsippet om upartiskhet.

De sterke opplevelsene fra slaget ved Solferino inspirerte Dunant til å skrive boken "Un Souvenig de Solferino", "Minner fra Solferino". Boken ble utgitt i 1862 og har tre deler. I første del beskriver Dunant selve slaget. I andre del skildres scener fra de kaotiske tilstandene som rådet etter slaget. Tredje delen inneholder en visjon for fremtiden. For det første lanseres ideen om at alle nasjoner verden over burde danne frivillige hjelpeforeninger som skulle støtte militærets sanitet og ta seg av sårede i krigstid, en idé som førte til opprettelsen av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i 1863. For det andre la han frem ideen om en traktat som skulle beskytte ofrene og hjelpepersonellet i krig, en idé som førte til opprettelsen av den første Genèvekonvensjonen i 1863.

I 1901 mottok Dunant Nobels fredspris sammen med den franske pasifisten Frederic Passy.

I dag blir Henry Dunants fødselsdag, 8. mai, feiret som Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-dagen.

Bilder

Vedlegg

Kilder