Om Røde kors

Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen

Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden. Røde Kors er en humanitær organisasjon hvor arbeidet springer ut av ønsket om å gjøre en medmenneskelig innsats. Organisasjonen er grunnfestet i de syv Røde Kors-prinsippene: Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet og Universalitet og har en særegen rolle som vokter av Genèvekonvensjonene. Arbeidet vårt er basert på frivillig engasjement som organiseres for å nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp. Røde Kors har lokalforeninger over hele landet, samtidig som organisasjonen er en verdensomspennende bevegelse med et nettverk av frivillige hjelpere. Når kriger blusser opp gang på gang og katastrofer stadig vender tilbake, kan nøden virke overveldende. Da er det viktig å vite at det også er mange som hjelper.

Krig

I krigssituasjoner har organisasjonen et nedfelt mandat fra verdenssamfunnet gjennom å gi beskyttelse og hjelp til mennesker som blir ofre for væpnet konflikt.

Fred

I fredstid er Røde Kors en beredskapsorganisasjon som yter hjelp til utsatte og sårbare grupper i samfunnet.

Bilder

Vedlegg

Kilder