Skolegang må sikres i Pakistan

14 april 2015

Beskyttelse av skoler er nytteløst om ikke skoleelever er klar over sine rettigheter. Dette er den klare meldingen fra Pakistan Røde Halvmåne.

Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, er denne uken i Pakistan.
I dag møtte han Mamnoon Hussain, presidenten i Pakistan. De to er samstemte om at endring må skje i lokalsamfunnene for å hindre terrorangrep på skoler og øke muligheten for utdanning til jenter.

- Skoleangrepet i Peshawar var et sjokk for oss alle. Jeg ber om at Norges Røde Kors bistår Pakistan Røde Halvmåne i organiseringen av arbeidet om å gjøre skoler tryggere for barn i Pakistan, sier president, sier Mamnoon Hussain.

Elever skal øve på evakuering og sikkerhet
Umiddelbart etter angrepet i Peshawar 16. desember i fjor tok Pakistan Røde Halvmåne initiativ til et prosjekt som går ut på å trygge skolehverdagen til elever i de mest utsatte områdene av Pakistan.

- Mange barn er redde for å gå på skolen etter angrepet som drepte over 130 skoleelever og minst 10 lærere. Terrorister gikk fra klasserom til klasserom og skøyt fem-åringer. Jeg snakket med en kollega i Pakistan Røde Halvmåne som fortalte at han aldri har grått i hele sitt liv, men da bildene fra dette angrepet ble vist på tv felte han tårer, sier Mollekleiv.

Pakistan Røde Halvmåne (PRCS) har i dialog med lokale myndigheter i Karachi blitt enige om at noe må gjøres for å bedre sikkerheten på skoler. I første omgang har PRCS startet med 100 skoler i Karachi, som allerede har ungdomsklubber i regi av Røde Halvmåne. Disse skolene skal gjennom en uke med opplæring om sikkerhet med alt fra håndtering av jordskjelv, sykloner, brann, sykdomsutbrudd og terrorangrep. Målet er at elever og lærere skal vite hva de skal gjøre dersom skolen blir utsatt for naturkatastrofer eller terrorangrep.

- Angrep på skoler er forbudt etter Genèvekonvensjonene. Vi må sikre bedre respekt for disse reglene. Det må vi gjøre gjennom dialog med og opplæring av væpnede grupper og parter i konflikt. Parallelt med dette er vi helt nødt å forklare til skoleelever hvordan Genèvekonvensjonene gir dem beskyttelse i væpnet konflikt. Det er viktig at de forstår sine rettigheter og at deres behov blir hørt og tatt på alvor. De er fremtiden til Pakistan, forteller Kanwar Waseem, som leder dette arbeidet for PRCS i Sindh-provinsen.

Skoleelevene må bli hørt
I Norge har Børge Brende den siste tiden satt beskyttelse av skoler høyt på den politiske dagsorden. Etter flere dager på besøk i Pakistan mener Sven Mollekleiv at dette arbeidet er viktigere enn noensinne og det er helt avgjørende at skoleelevene blir hørt og får opplæring.

- Dette initiativet fra kollegaer og frivillige i Pakistan Røde Halvmåne er nettopp det humanitet handler om. De siste årene har Pakistan opplevd stadig flere terrorangrep og opplevelsene fra 16.desember har rystet hele landet. Det er derfor svært positivt at Røde Halvmåne sine ungdomsklubber kan brukes til å bedre situasjonen for elevene. Vi ønsker nå å støtte opp om dette arbeidet med bistand fra utenriksdepartementet, forteller Mollekleiv.

Røde Kors i Norge har vært partner med Pakistan Røde Halvmåne siden storflommen i 2010 og vil fortsette dette samarbeidet fremover. Pakistan står ovenfor en rekke utfordringer, blant annet er over halvparten av befolkningen analfabeter (UNESCO). Majoriteten av disse er kvinner.

- Pakistan Røde Halvmåne er den største humanitære organisasjonen i Pakistan og deres nettverk av frivillige er helt avgjørende for å få til forandring. Jeg møtte den første frivillige som ble rekruttert i Jacobabad etter flommen. Etter å ha gjennomgått opplæring i førstehjelp og rettigheter i Røde Halvmåne har han blitt så motivert at han selv har tatt initiativ til å få barna i landsbyen til å gå på skole. Sammen med kona, som er lærer, underviser de nå 120 barn! Mulighet til utdanning gjennom frivillighet fører til stolthet, motivasjon og status lokalt, som igjen fører til at flere går på skole, avslutter Mollekleiv.

Fakta:
Røde Kors i Norge bisto etter jordskjelvet i Kashmir i 2005.
Senere har Røde Kors i Norge vært kontinuerlig til stede i Pakistan etter storflommen i 2010, som er den største flommen verden noen gang har sett. 20 millioner mennesker ble berørt, 80.000 mennesker mistet livet og 1,7 millioner mistet husene sine.