Gaza ett år og femti dager

7 juli 2015

Det er nå ett år siden de store kamphandlingene på Gaza som pågikk i femti dager. For lite er gjenoppbygget.

Konsekvensene av krigshandlinene sist sommer er fortsatt veldig tydelige på GAza-stripen. Ødeleggelsene er enorme, og veldig lite har blitt bygget opp igjen.

-Vi mener situasjonen på Gaza er et eksempel på hvorfor bedre internasjonale regler må på plass for gjennoppbygging etter en væpnet konflikt. Røde Kors mener partene i en konflikt må sikre at gjenoppbygging faktisk skjer etter at kamphandlingene er avsluttet. Regelverket for dette er per i dag for svakt.

I april i år besøkte Åsne Havnelid, generalsekretær for Røde Kors, Gaza. Der ble hun grepet av de massive ødeleggelsene som fremdeles er tydelige.

-Situasjonen er vanskelig for mange, fordi det ikke kommer inn nok materiale til å gjenoppbygge. Dette påvirker hele økonomien på Gaza, og ikke minst til hver enkelt familie. Det er skuffende å se at stater lover å bidra med finansiering uten at de følger opp med å gi penger.

Innbyggerne på Gaza-stripen er vant med konflikt, og veldig mange vet hva de kan gjøre for å minske risikoen for at noe skjer med dem.

-Jeg møtte flere som hadde gjort så mye de kunne for å sørge for familiens sikkerhet. De som bor der vet mue om hvordan de håndterer kriser, likevel vet vi at over 2.200 mennesker ble drept. En frivillig jeg snakket med, en mor til tre, splittet familien i tre grupper, i frykt for at alle skulle bli drept, sier Havnelid.

Nødhjelpsarbeidet som Røde Kors og andre humanitære organisasjoner gjør på Gaza-stripen blir kun et plaster på såret, inntil situasjonen endrer seg for innbyggerne der.

-Vi vet at flere hundre tusen barn fremdelese trenger psykososial oppfølging etter traumer de har opplevd, sier Havnelid.