Rekordmange på flukt

 

I dag er omlag 51,2 millioner mennesker på flukt eller fordrevne. Ikke siden andre verdenskrig har så mange kommet bort fra hverandre. 30. august er den internasjonale dagen for savnede. 

Hvert år mister tusenvis av mennesker kontakt med n ...

Les mer

Med krigsforbrytelser menes alvorlige brudd på internasjonal humanitær rett (IHR). Internasjonal humanitær rett pålegger statene en plikt til å straffeforfølge krigsforbrytere.

Det regelverket som er utarbeidet i Genèvekonvensjonene og tilleggsprotokollene skal følges i krig og fred. Dersom man begår alvorlige brudd på dette regelverket kan man holdes strafferettslig ansvarlig. Det er i utgangspunktet statene selv som har ansvaret ...

Les mer