Når krigen raser består av en interaktiv nettside (nårkrigenraser.no), og et klassesett med elevhefter og en lærerveiledning.

Med film, foto, tekst og oppgaver problematiserer vi ulike internasjonale forhold, og forsøker å få ungdom selv til å ta standpunkt til det de leser.

Lærerveiledningen er ment å være en guide og inspirasjon til å arbeide med materialet på ulike ...

Les mer