Amina (33) og mannen bor i et lite rom, sammen med sine 6 barn. Rommet leier de av en libanesisk familie. Livet som flyktning er preget av usikkerhet. Og mest av alt ønsker de å kunne dra hjem igjen til Syria. Det kan de ikke så lenge krigen pågår.

Det er vanskelig for henne å skaffe nok mat til bordet for familien på åtte. Den store familien lever på velviljen til naboene. Hun har ikke nok gass til å varme maten.

-Vi har ingen penger og ingen jobbutsikter. Det er ikke ...

Les mer

Det er nå ett år siden de store kamphandlingene på Gaza som pågikk i femti dager. For lite er gjenoppbygget.

Konsekvensene av krigshandlinene sist sommer er fortsatt veldig tydelige på GAza-stripen. Ødeleggelsene er enorme, og veldig lite har blitt bygget opp igjen.

-Vi mener situasjonen på Gaza er et eksempel på hvorfor bedre internasjonale regler må på plass for gjennoppbygging ...

Les mer