Lærere

Ressurshefte/Lærerveiledning

Når krigen raser bygger på et undervisningsmateriell utviklet av den internasjonale Røde Kors komiteen. Det brukes i dag i over 40 land. Vi har tatt bort, omfordelt, og lagt til for å tilpasse verket den norske læreplanen og norske forhold.

Når krigen raser er utviklet av Røde Kors med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Norad, og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Det er utviklet for ungdom i alderen 13 til 18 år.

Når krigen raser består av en interaktiv nettside (nårkrigenraser.no), og et klassesett med elevhefter og en lærerveiledning. Med film, foto, tekst og oppgaver problematiserer vi ulike internasjonale forhold, og forsøker å få ungdom selv til å ta standpunkt til det de leser.

Lærerveiledningen er ment å være en guide og inspirasjon til å arbeide med materialet på ulike måter, gjerne på tvers av fag.

Strukturen i elevhefte

Hvert kapittel i elevheftet belyser og problematiserer sentrale og viktige internasjonale temaer, og referer til Kompetansemål hentet fra 10. årstrinn. I tillegg har vi lagt inn forslag til læringsmål som kan inkorporeres i lokale læreplaner. Grunnlaget for boken er tanken om menneskers iboende verdi, altså menneskeverd. Hvert kapittel i boken kan brukes uavhengig av de andre kapitlene, slik at man altså kan velge og kun bruke deler av materiellet.

Icon Larerveiledning_2.pdf (4.7 MB) Icon Genevekonvensjonen for 6-aringer.pdf (502.3 KB)

Bilder

Vedlegg

Kilder


Lærere

Logg inn

Innholdet i denne seksjonen er kun tilgjengelig for registrerte lærere. Vennligst logg inn, eller registrer deg som ny bruker.

Brukernavn:

Passord:

Jeg har glemt passordet mitt