Frivillige

Hei og velkommen til deg som frivillig!

Her på Nårkrigenraser.no kan du som frivillig blogge om aktuelle temaer eller dilemmaer knyttet til internasjonal humanitær rett (IHR), finne presentasjoner knyttet til de ulike kapitlene i Når Krigen Raser, maler, informasjon om IHR og informasjon om kurs som avholdes rundt omkring i landet. Som dere vet er mye av Røde Kors sin aktivitet basert på frivillig medlemskap, og vi er derfor veldig glade for at denne nettsiden nå kan være med på å bidra til å øke deres engasjement ytterligere.

Innenfor IHR finnes det mange spennende, aktuelle og ikke minst viktige temaer som vi vil at dere skal være med å sette fokus på! For å stimulere og øke kunnskapsnivået om IHR i Norge ønsker vi å oppfordre til debatt og meningsutvekslinger om disse temaene. Samtidig ønsker vi også å minne dere på å alltid ha Røde Kors sine prinsipper i bakhodet: humanitet,  nøytralitet,  upartiskhet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet,

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Folkerettsseksjonen i Røde Kors: ihr@redcross.no

Bilder

Vedlegg

Kilder


Frivillige

Logg inn

Innholdet i denne seksjonen er kun tilgjengelig for registrerte frivillige. Vennligst logg inn, eller registrer deg som ny bruker.

Brukernavn:

Passord:

Jeg har glemt passordet mitt